martes, 24 de enero de 2017El próximo 25 de marzo de 2017 llega a Sant Boi de Llobregat la “3a Cursa Nocturna 5K VPK”, carrera de 5 km por las calles y lugares más emblemáticos de la ciudad.
Se vuelve a celebrar la Cursa Nocturna 5K de Sant Boi. En su segunda edición, que se realizó el novembre de 2015, el acontecimiento deportivo obtuvo una participación de más de 200 jóvenes, que al día siguiente felicitaban por las redes sociales a la organización que hizo posible esta novedad para la juventud santboiana a coste cero.
La tercera edición traerá novedades; las inscripciones se abrirán a todas las edades y hasta un límite de 500 corredores/as, en la llegada se entregará avituallamiento y bolsa de obsequios. Por otro lado, en esta ocasión la Cursa tendrá un coste de cinco euros con los que se cubrirá el seguro de todos los participantes, los avituallamientos y el servicio de cronómetro contratado. 
Los trofeos se entregarán para dos categorías: primero, segundo y tercer puesto de categoría masculina; y primero, segundo y tercer puesto de categoría femenina.
La cita será el próximo 25 de marzo de 2017 a las 21 h en la Plaça Mercè Rodoreda de Sant Boi de Llobregat. 


El proper 25 de març de 2017 arriba a Sant Boi de Llobregat la “3a Cursa Nocturna 5K VPK”, cursa de 5 km pels carrers i llocs més emblemàtics de la ciutat.
Es torna a celebrar la Cursa Nocturna de Sant Boi. En la seva segona edició, que es va realitzar el novembre de 2015, l'esdeveniment esportiu va obtenir una participació de més de 200 joves, que l'endemà felicitaven per les xarxes socials a l'organització que va fer possible aquesta novetat per a la joventut santboiana a cost zero.
La tercera edició portarà novetats; les inscripcions s'obriran a totes les edats i fins a un límit de 500 corredors i a l'arribada s'entregarà avituallament i bossa d'obsequis. D'altra banda, en aquesta ocasió la Cursa tindrà un cost de cinc euros amb els quals es cobrirà l’assegurança de tots els participants, els avituallaments i el servei de cronòmetre contractat. 
Els trofeus es lliuraran per a dues categories: primer, segon i tercer premi de categoria masculina; i primer, segon i tercer premi de categoria femenina.
La cita serà el proper 25 de març de 2017 a les 21 h. a la Plaça Mercè Rodoreda de Sant Boi de Llobregat. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario